Familie Liefting 2021-07-10T14:28:02+00:00

Familie Liefting

Wij zijn Evert en Betsie Liefting. Op onze boerderij Wierschoten houden wij 175 zeugen en 1600 vleesvarkens. Op ons bedrijf hebben wij een ‘gesloten systeem’. Dit betekent dat de biggen die op ons bedrijf geboren worden, hier blijven tot ze worden verkocht als vleesvarken.

Ons bedrijf is een echt familiebedrijf. In 1955 kocht de vader van Evert dit bedrijf waar, zoals op veel Veluwse bedrijven, koeien, varkens en kippen werden gehouden. In 1985 namen wij het bedrijf over van Evert zijn ouders. Onze voorkeur ging uit naar het houden van varkens. Dit werd de hoofdtak met daarnaast een tak voor het opfokken van jongvee. Inmiddels staat de volgende generatie in de startblokken. Onze zoon Niels hoopt binnen enkele jaren het bedrijf van ons over te nemen.

Dierwelzijn
Om steeds aan de veranderende regelgeving te voldoen, is er door de jaren heen veel verbouwd en verbeterd in onze stallen. In de kraamstal zijn de kraamhokken bijvoorbeeld voorzien van beweegbare vloeren, om te voorkomen dat er biggen onder de zeug terecht komen. We proberen de uitval van biggen op deze manier zo laag mogelijk houden. Welzijn van de dieren, werkplezier en goede technische resultaten zijn voor ons erg belangrijk. Daarnaast willen wij graag informatie geven over het houden en verzorgen van varkens. Dat doen wij door regelmatig foto’s op Facebook en Twitter te plaatsen.

Jongvee opfok
Naast varkens hebben wij ook nog een kleine rundveetak. Wij fokken 23 stuks vrouwelijk jongvee op voor een melkveehouder in de buurt. Als de koe (vaars) bijna haar eerste kalfje krijgt, dat is als ze bijna 2 jaar is, dan gaat ze weer terug naar de melkveehouder waar ze geboren is.

Langs onze maïsvelden zaaien wij bloemrijke akkerranden. De bloemen trekken in de eerste plaats veel nuttige insecten aan. Daarnaast is de bloemenrand heel waardevol voor het landschap en de natuur en heeft het een mooie uitstraling. Tot slot beheren wij 11 hectare weidegras in de mooie polder Arkemheen. Hierbij nemen wij deel aan het weidevogelcollectief. Dit betekent dat wij het gras pas maaien als het broedseizoen van de weidevogels voorbij is.

Wij kunnen er heel erg van genieten als het jongvee in de zomerperiode in de wei loopt, de bloemen bloeien en wij de vogels in de weide horen fluiten. We hopen dat vele fietsers dat ook doen!

Bijzonderheden
Al enkele jaren zetten wij ons in als vrijwilligers/deelnemers aan het sportieve en maatschappelijke evenement Alpe d’HuZes. We doen dat met het team BIG Challenge, ‘farmers against cancer’.
Ons bedrijf was al meerdere malen het start- en eindpunt van de jaarlijks terugkerende Winterwandeling.

Online
Facebook: Evert Liefting
Facebook: Betsie Liefting