Familie Van Hell 2022-07-19T18:14:12+00:00

Welkom bij familie Van Hell

In Zwartebroek vind je het melkveebedrijf van Henk en Pieterina van Hell, waar zij ook samen met hun kinderen Herrian, Jorick en Lieke wonen. In 2008 werd het bedrijf van de ouders van Henk overgenomen en nog niet zo lang geleden is er een nieuwe melkveestal gebouwd. Het resultaat laat de familie Van Hell graag zien! 

Nieuwe stal
In totaal telt het melkveebedrijf 60 koeien en 45 stuks jongvee. In het voorjaar van 2020 verhuisden de koeien van de oude grupstal naar de nieuwe ligboxenstal. Gezien de oude situatie, geeft de nieuwe manier van melken veel arbeidsverlichting. Zo melkt de familie Van Hell de koeien tegenwoordig met veel plezier in een 2×10 melkstal. Dit betekent dat er aan twee kanten tegelijk 10 koeien gemolken kunnen worden; dus per ronde 20 koeien. De koeien worden twee keer per dag gemolken. 

Grote vooruitgang
Bij de nieuwbouw van de stal is er vooral ingezet op dierwelzijn én klimaat. En dat is gelukt: de nieuwe stal is een grote vooruitgang. Zo voldoet de stal aan de MDV-eisen. MDV staat voor Maatlat Duurzame Veehouderij. De stallen met dit certificaat hebben een lagere milieubelasting én er zijn maatregelen genomen voor diergezondheid en dierwelzijn. Ook dragen deze stallen op allerlei thema’s bij aan de verduurzaming van de veehouderij. De belangrijkste voorbeelden op het bedrijf van de familie Van Hell zijn de ruimte die de koeien hebben, maar vooral ook de emissiearme vloer. Deze vloer heeft een maximale reductie van ammoniak.