Familie Vernooij 2021-07-14T15:27:52+00:00

Familie Vernooij

De varkenshouderij aan de Schoenlapperweg 17 is onderdeel van VOF Vernooij. Sinds april 2016 wonen wij, Theo en Sharona Vernooij, samen met onze zoon Pepijn hier in Nijkerk. Kort na onze verhuizing is in juni onze dochter Nova met 39 weken zwangerschap overleden.

Hier aan de Schoenlapperweg worden de biggen geboren om later naar onze andere locaties in Beusichem en Culemborg te gaan. In 2010 zijn wij één van de eerste deelnemers van het Beter Leven keurmerk geworden. Het concept van slachterij Vion heet Goodfarming Star. In Nijkerk zijn er 800 zeugen en 4000 biggen, ook worden er 1200 varkens met elk een leefruimte van één vierkante meter gehouden. Alle aanwezige dieren krijgen brijvoer. Brijvoer bestaat verschillende producten: kaaswei, aardappel stoomschillen en tarwe zetmeel. Ook worden er brood en aanvullend voer aan de zeugen, biggen en vleesvarkens gegeven.

Dierwelzijn en milieu zijn de belangrijkste pijlers om zo duurzaam mogelijk te produceren. De Piétrains (een Belgisch varkensras) die in Nijkerk worden geboren, zijn erg vitaal. De zeugen lopen los in een groep van 24-48 zeugen. De biggen krijgen verschillende entingen om zo weinig mogelijk antibiotica te hoeven gebruiken.

Er werken 2 vaste medewerkers op het bedrijf. In 2008 is het bedrijf gebouwd, in 2016 is onze biggenstal verbouwd.